Best Auto Advisors - Inmatriculari si Asigurari Auto
Best Auto Advisors este partenerul ideal pentru parcul de masini al firmei dumneavoastra.
Toate operatiunile frecvente - inmatriculari si radieri de autoturisme, asigurari RCA si
CASCO pentru linistea dumneavoastra, leasing auto - sunt disponibile prin Best Auto Advisors.

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 6 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Adunari Generale Toata tara Administratorul unic al MOZART RESIDENCE S.A.,

Valabil in:
anunturi Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 08 May 2018
Administratorul unic al MOZART RESIDENCE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Corbeni, nr.4A, etaj 1, camera 1, Bucuresti, sector 2, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. J 40/1328/2018, cod inregistrare fiscala RO - 38780434, In temeiul prevederilor Art.13, pct. 13.10. raportate la prevederile pct. 13.18 din Actul constitutiv al companiei, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MOZART RESIDENCE S.A. pentru data de 11 iunie 2018, orele 12:00, in Bucuresti, Str. Pitarul Hristache nr. 5, et.4, camera 1, sector 1,, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Analiza situatiei economico-financiare a companiei; 2. Aprobarea anularii hotararilor adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.02.2018; 3. Aprobarea rezilierii Contractului de cesiune autentificat sub Nr. 238/08.02.2018 la Societatea Profesionale Notariala "MENTOR" din municipiul Bucuresti si repunerea partilor in situatia anterioara privind Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare autentificata sub Nr. 2469 din data de 12.12.2017 la Societatea Profesionale Notariala "MENTOR" din municipiul Bucuresti, 4. Aprobarea denuntariiContractului de antrepriza generala Nr. 01/05.02.2018 incheiat cu Consolidated Construct S.R.L.; 5. Aprobarea denuntarii Contractului de prestari servicii 02/05.02.2018 incheiat cu VEM Management S.R.L.; 6. Aprobarea dizolvarii anticipate si a lichidarii companiei, numirea lichdatorului, fixarea remuneratiei acestuia si stabilirea conditiilor in care actionarii isi asuma pierderile companiei. 7. Diverse. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 (cinci)% din capitalul social. Cererile se inainteaza administratorului unic in cel mult 15 (cincisprezece) zile de la transmiterea convocarii initiale, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial. Actionarii pot sa participe la sedinta si pot sa isi exprime votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile Art.13.25 din Actul constitutiv al companiei. In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va intruni, la a doua convocare, la data de 12 iunie 2018, ora 12:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Adunari Generale Toata tara Administratorul unic al CONSOLIDATED CONSTRUCT S.R.L.,

Valabil in:
anunturi Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 08 May 2018
Administratorul unic al CONSOLIDATED CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Str. Corbeni, nr.4A, Bucuresti, sector 2, telefon 0374.91.77.90 / fax 0374.09.40.99, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14602/04.11.2016, cod unic de inregistrare RO - 36711730, In temeiul prevederilor Art.10, pct. 10.1. si 10.6, raportate la prevederile Art. 9 din Actul constitutiv al companiei, CONVOACA Adunarea Generala a Asociatilor CONSOLIDATD CONSTRUCT S.R.L., pentru data de 11 iunie 2018, orele 11:00, in Bucuresti, Str. Pitarul Hristache nr. 5, et.4, camera 1, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Analiza situatiei economico-financiare a companiei, in special a situatiei si structurii datoriilor; 2. Adoptarea unei decizii cu privire la continuarea activitatii, in temeiul unui plan de redresare ce se va intocmi impreuna cu asociatii si in functie de resursele puse la dispozitia companiei de catre acestia, sau, dupa caz, incetarea definitiva a activitatii si dizolvarea anticipata a acesteia sau declararea insolventei si falimentului si numirea practicianului in insolventa cu stabilirea remuneratiei acestuia, precum si stabilirea conditiilor in care asociatii isi asuma pierderile companiei. 3. Diverse. Asociatii pot sa participe la sedinta si pot sa isi exprime votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile Art.10, pct. 10.2. din Actul constitutiv al companiei. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi asociati reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 25% din capitalul social. Cererile se inainteaza Administratorului in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti asociati. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de asociati, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionata in convocatorul initial. In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 12 iunie 2018, ora 11:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Servicii Best Auto Advisors
Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

Full Imobiliare


Situri partenere:

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Top Publicitate - catalog de firme din domeniul publicitatii si anunturi online